Nik nedokáže urobiť zuby človeku,
tak ako človek človeku.

El Kapitan

Kontakty

 
Adresa

STOMTOM s.r.o.,

Tajovského 15

Banská Bystrica

974 01

Slovensko

 
E-mail

IČO: 46 803 611
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banska Bystrica, odd. Sro, vl.č. 22938/S